Hvad er Alpha generation?

Alpha generation henviser til oprettelsen af ​​en portefølje, der giver en anderledes vende tilbage fra, hvad man kunne forvente i betragtning af den grad af risiko i porteføljen. Alpha er ofte brugt som en måde at måle effektiviteten af ​​en porteføljeforvalter, med positive alfa generation, hvilket betyder, at lederen skabt en portefølje, der vendte tilbage mere end man kunne forvente for sine risikable, og negative alpha generation, hvilket betyder, at lederen skabt en portefølje, der vendte tilbage mindre end man kunne forvente for sine risikable. Væsentlige, alpha tillader en at sammenligne afkast af porteføljeforvaltere, under hensyntagen til den risiko, som blev antaget for at opnå afkast.

Første gang brugt af Michael Jensen i 1970’erne, og undertiden benævnt Jensens alpha, var den variable baseret på en afledning af Capital Asset Pricing Model (eller CAPM). Under visse antagelser om markedet, aktiver, og investorer, postulerer CAPM, at det forventede afkast af en portefølje svarer til en base forrentning plus kompensation for risikoen i porteføljen. Basisrenten er risikofrie afkast på et aktiv, og fordi portefølje antages at være godt diversificeret, kompensation for den risiko, kommer helt fra porteføljens non-diversifiable, eller marked, risiko. Dette beregnes som produktet af porteføljens beta, eller følsomhed over for bevægelser i markedet, og markedet præmie, eller forventet afkast på markedet minus den risikofrie rente. Alpha er så forskellen mellem det faktiske afkast, og dette forventede afkast givet af CAPM.

Det er vigtigt at bemærke, at da det beregnede alpha generation af en portefølje manager, er en implicit antagelse, at CAPM er en gyldig aktiv prismodel. Men denne bestemte model blevet draget i tvivl i den akademiske litteratur, med kritikere hævder, at dens antagelser ikke holder i den virkelige verden, blandt andre ting. Af denne grund, have alternative asset prismodeller, som f.eks Arbitrage Pricing Theory (eller APT), blevet lagt frem.

CAPM fanger risikoen for en portefølje baseret på dens bevægelse med markedet. Imidlertid har andre risikofaktorer har vist sig at være vigtigt for at forklare aktivets afkast på et mere empirisk grundlag. Baseret på APT, omfatter Fama-fransk tre-faktor-model yderligere risikofaktorer for størrelse og book-to-market værdier. Begrebet alfa generation kan udvides til disse modeller såvel som alfa blot forbliver i hvilket omfang faktiske afkast ligger over eller under de forventede afkast.

I praksis er det svært at konstant opnå positive alpha generation, da dette middel til at opnå merafkast uden at påtage sig yderligere risiko i et marked, hvor man interagerer med andre, der forsøger at gøre det samme. Men på grund af appellen af ​​alfa, ledere af hedge fonde og gensidige fonde engagere sig i, og vil sandsynligvis fortsætte med at engagere sig i, forfølgelsen af ​​alpha gennem en række af alfa strategier.

Har alle stater har en stat indkomstskat?
Hvad er Warehousing?
Hvad er fordelene ved de finansielle planlægning og analyse?
Hvad er Group fordelene?
Hvilke faktorer påvirker prisen på et kabel Bill?
Hvad er koncernens invalideforsikring?
Hvordan laver jeg udbetalinger I en Endowment Politik?
Hvad er General Ledger Koder?
Hvad er finansiel risiko?
Hvad er den korte salgsprocessen?
Hvad er de forskellige typer af Market porteføljer?

Leave a Reply

trade online