Hvad er Bail?

Bail er det udtryk, der bruges, når et materielt aktiv, er pantsat til eller deponeret hos en domstol for at give en midlertidig frigivelse af en person. Generelt, er muligheden for kaution udvides til at omfatte personer, der er blevet anklaget for en forbrydelse, der fortjener indespærring mellem tidspunktet for anholdelsen og den dato, hvor sagen vil blive prøvet i en retssal. Her er nogle oplysninger om, hvordan begrebet kaution værker, herunder de kvalifikationer, som normalt er forbundet med det privilegium at udstationering kaution.

Bail kan ydes efter en anholdelse har fundet sted. Alt efter jurisdiktion og arten af ​​forbrydelsen, er det muligt for anholdte for at opnå kaution inden for et par timer efter indtastning fængsel. Dette gælder især for relativt mindre forseelser, og i situationer, hvor det fastslås, at chancerne for at den mistænkte flygtede fra nærområdet er meget lave. Det faktiske beløb for kaution kan variere fra et relativt lille beløb til en ublu figur, der ville skræmme mange mennesker. Heldigvis er det ikke ofte nødvendigt for retten til at modtage hele løsesummen, før der midlertidigt frigiver den mistænkte. Dette skyldes en proces, der er kendt som bail bonding.

Kaution er i det væsentlige løfter om at være økonomisk ansvarlig for løsladelse mod kaution er fastsat af retten. Afhængig af omstændighederne, kan den mistænkte stillingen en brøkdel af den samlede kaution og få en frigivelse indtil Domstolen dato. I andre tilfælde kan en slægtning eller nær ven yde den kaution penge, der kræves af retten, sammen med et løfte om den samlede gæld. Bail slaver også opererer i mange steder, og kan fungere som en tredje part i at opnå den midlertidige løsladelse. Generelt er mængden af ​​kaution penge, der kræves af den ret, er omkring en tiendedel af det samlede kaution beløb.

Når reddet ud af fængslet, den mistænkte normalt forventes at overholde visse restriktioner, indtil sagen er hørt før en dommer. I mange tilfælde rejser uden for domstolens jurisdiktion er forbudt eller kun muligt med viden og samtykke af banen. Retten kan også kræve, elektronisk overvågning eller planlagt besøg med loven embedsmænd i den mellemliggende periode. Sidst, den mistænkte indvilliger i at deltage i enhver og alle sager relateret til hans eller hendes sag. At undlade at overholde alle de betingelser, der er fremsat i kaution arrangement kan føre til tab af kaution penge, og en umiddelbar tilbagevenden til en fængselscelle.

De nærmere af kaution varierer fra et sted til et andet. Nogle lande rundt om i verden indeholder ikke bestemmelser om udstationering kaution i tilfælde af en anholdelse, mens andre har komplicerede regler angående praksis. I alle tilfælde, søger juridisk rådgivning i tilfælde af en anholdelse anbefales på det kraftigste.

Hvad Er AMT fritagelse?
Hvad er økonomisk afhængighed?
Hvad er et handelsselskab fortjeneste?
Hvad er en regering konsolidering af gælden lån?
Hvad er en checkkonto?
Hvad er fordele og ulemper ved Tracking udgifter?
Hvad er Capital kvoter?
Hvad er de bedste tips til online aktiehandel i Indien?
Hvad er en Bank Identifier Code?
Hvad er Fund Accounting?
Hvad er det Raw Materials Market?

Leave a Reply

trade online