Hvad er Bond Konveksitet?

Bond konveksitet er normalt en foranstaltning, der anvendes til at analysere obligationer, og den hjælper obligationen analytiker beregne rente-risiko og afkast forbundet med visse obligationer. Obligationen konveksitet foranstaltningen, er brugt til at kompensere for fejl, at andre foranstaltninger kan præsentere, især når udbytter ændres væsentligt. Renterisiko er et typisk problem for obligationsinvestorer, fordi når renten stiger som følge af inflation eller andre faktorer, vil obligationsmarkedet værdier blive påvirket. Således kan måle konveksitet af obligationer hjælpe investorerne styre risikoen forårsaget af svingende renter. Desuden kan bond konveksitet være repræsenteret grafisk at vise udbyttet og pris forhold på en obligation.

På obligationsmarkedet vil gældende markedspriser renterne går op eller ned af forskellige årsager, som vil påvirke værdien af ​​mange typer af obligationer. Alle obligationer er ikke skabt lige, så det stiger og falder af satser vil påvirke deres værdier på forskellige måder. Således obligationsinvestorer bruge en foranstaltning som bond konveksitet at analysere nogen ligheder eller forskelle, der måtte eksistere mellem to eller flere obligationer. Dette kan hjælpe dem med at vælge obligationer, der kan tjene deres behov i særlige forhold.

Generelt, i et volatilt marked, kan nogle handlende og investorer foretrækker en højere grad obligation konveksitet, fordi det er opfattelsen, at denne type vil give bedre afkast end den slags, der er mindre konveks. Typisk, det er fordi curvier konveksitet af en obligation, jo bedre er det måske gøre, når markedet renterne falder bemærkelsesværdigt. Når renten stiger, vil prisen ikke blive berørt af den samme grad, som når de falder, selv om den procentdel af storhed og fald i renterne er lige. Opgjort anderledes, når renten falder med en vis procentdel, vil obligationen prisen stige med et større beløb sammenlignet med, når de satser stiger med samme procentsats – prisen vil falde med en relativt mindre beløb.

Brug af obligationen konveksitet formlen, vil analytikeren være i stand til at kvantificere effekten, at ændringen i renteniveauet vil have på værdien af ​​obligationen. Hypotetisk set, kan han eller hun se, at en 1 procent fald i renterne kan resultere i obligationsmarkedet priserne stiger med $ 50 US Dollars (USD), f.eks. Hvis renten skulle stige med 1 procent, dog vil prisen ikke falde med $ 50 USD, men kan i stedet slippe med $ 25 USD.

Teoretisk set vil en foranstaltning som varighed, viser, at den samtidige stigning og fald i obligationskurserne og udbytter er lineær, hvilket betyder, at de vil falde og stige noget proportionalt, som kun gælder, når denne nedgang, og stigningen er på en mindre grad. Når priser og renter stiger og falder i en betydelig måde, dog vil der være fejl, som repræsenteres af varigheden foranstaltning. Det er, når obligationen konveksitet aktion falder ind og bidrager til rette disse fejl, og den kan bruges sammen med varigheden foranstaltning for et bedre samlet skøn.

Desuden bond konveksitet illustrerer forholdet mellem obligationskurser og udbytte, som normalt plottes på en graf at vise, hvad der kaldes en konveks kurve. Graden af ​​krumning, som er repræsenteret på grafen, viser den måde, hvorpå en obligations afkast reagerer på en ændring i obligationens pris – det er, som prisen stiger, renten falder, og vice versa. Denne kurve vil også visuelt vise, hvordan pris og udbytte reagerer på hinandens ændringer, og hvordan de ikke følger en lineær form.

Hvad er en Faxless Payday Loan?
Hvad er et overskud Limit?
Hvordan vælger jeg den bedste indlånsbevis konto?
Hvordan vælger jeg det bedste projekt Accounting-software?
Hvad er et fast budget?
Hvad er en Afskærmning Arkivering?
Hvordan ansøger jeg om arbejdsløshedsforsikring?
Hvad er dobbelt forsikring?
Hvad er 2. Realkreditlån?
Hvordan får jeg en kulturmæcenat?
Hvad er Obligationslaan med Stock?

Leave a Reply

trade online