Hvad er Capital kvoter?

Også kendt som en nedskrivning af godtgørelse, de skattemæssige afskrivninger er en skattemæssig fordel at en virksomhed kan krav på midler, der bruges på anlægsaktiver. En godtgørelse af denne type kan anvendes til omkostningerne ved bygninger og forskellige typer af maskiner værker, der er nødvendige for central funktion i virksomheden. Begrebet kapital kvoter findes i momskoder for flere nationer, herunder Det Forenede Kongerige og De Forenede Stater.

Den vigtigste funktion af kapital kvoter er at sikre, at virksomhederne krav på skattemæssige afskrivninger for etablering og aptering af nye forretningsområder websteder, der er direkte relateret til den igangværende aktivitet i selskabet. Således er det muligt at gøre krav på en kapitalomkostningerne godtgørelse, når man bygger en ny fabrik, bygge et nyt hotel til en eksisterende hotelkæde, eller bygge en ny silo eller lagerbygning at øge arbejdet i de eksisterende strukturer på et kommercielt gård. Dette fradrag hævdes på den årlige selvangivelse, giver mulighed for at modtage delvis kredit, der hjælper til at opveje det samlede beløb af skyldige skatter for perioden citeres.

Det er vigtigt at bemærke, at mange lande tillader kapital kvoter, der skal anvendes over en årrække. Når dette er tilfældet, kan virksomheden kræve en procentdel af de samlede omkostninger ved den nye bygning i flere år i træk, med det endelige beløb hævdede at ikke overstige de faktiske omkostninger ved bygningen. I nogle lande, kan kapital kvoter gøres gældende i et til tre år i træk, mens andre lande tillader fradrag til at ske over en længere periode.

Med stort set alle regler for beregning og afgivelse af kapital kvoter afhænger den hastighed, hvormed den nye struktur kan påberåbes som en afskrivning, når opførelsen af ​​bygningen stod færdig. Det betyder, at selv om opførelse af en bygning blev påbegyndt i et kalenderår og afsluttet det følgende år, kan bygherrer ikke krav på en afskrivning for eventuelle udgifter i forbindelse med byggeriet i løbet af det første år. Imidlertid vil processen med at hævde kapital kvoter begynde, efter at bygningen var færdig, besat, og funktion som en del af driftsøkonomiske.

Den nøjagtige opbygning af kapital kvoter vil variere fra land til land. Når vi søger at hævde denne form for godtgørelse, er det vigtigt at forstå gældende love og regler, der gælder for den jurisdiktion, hvor selvangivelsen er indgivet. Dette betyder at være fortrolig med love, der regulerer eventuelle krav involverer en kursgevinster ydelse samt en kapitalomkostninger godtgørelse. Skat fagfolk såsom revisorer kan hjælpe virksomhedsejere forstå, hvordan man udregner ydelsen ordentligt for hvert skatteår under overvejelse.

Hvad er et frø investor?
Hvad er Fra Balance Finansiering?
Hvordan vælger jeg den bedste Hedge Fund Management Virksomhed?
Hvordan opretter jeg direkte debitering betalinger?
Hvad er personlig forbrug?
Hvad er en administrativ skrivelse?
Hvad er det økonomiske ansvar?
Hvad er High-Risk Indboforsikring?
Hvad er en kasserer?
Hvad er Pork Bellies?
Hvad er en forsikringspræmie refundering?

Leave a Reply

trade online