Hvad er Credit Management?

Credit Management er et begreb, som anvendes til at identificere regnskabsmæssige funktioner normalt foretages under paraplyen af ​​tilgodehavender. Væsentlige, denne samling af processer indebærer kvalificerende udvidelse af kredit til en kunde, monitorer modtagelsen og logning af betalinger på udestående fakturaer, indledningen af ​​rykkerprocedurer, og løsning af tvister eller forespørgsler om afgifter på en kunde faktura. Når den fungerer effektivt, kreditstyring tjener som en glimrende måde for virksomheden at være økonomisk stabil.

Processen med kreditstyring begynder med præcist at vurdere kreditværdighed af kundegrundlaget. Dette er især vigtigt, hvis virksomheden vælger at udvide en form for kassekredit eller revolverende kredit til visse kunder. Korrekt kreditstyring opfordrer til at fastsætte specifikke kriterier, som en kunde skal opfylde for at modtage denne type lån. Som en del af evalueringsprocessen, også kreditstyring opfordrer til fastsættelse af den samlede kredit-linje, der vil blive udvidet til en given kunde.

Adskillige faktorer der anvendes som en del af den kredit management processen at evaluere og kvalificere en kunde for modtagelse af en eller anden form for kommerciel kredit. Dette omfatter indsamling af data om den potentielle kunde aktuelle økonomiske forhold, herunder den aktuelle kredit score. Det aktuelle forhold mellem indtægter og udestående finansielle forpligtelser vil også blive taget i betragtning. Kompetent kreditstyring søger at ikke kun beskytte sælgeren fra mulige tab, men også beskytte kunden fra at skabe mere gæld forpligtelser, der ikke kan bilægges i tide.

Efter etablering af kreditmaksimum for en kunde, fokuserer kreditstyring på at give klienten med præcise og rettidige opgørelser eller fakturaer. Fakturaerne skal leveres til kunden inden for en rimelig tid, før den forfaldsdato, hvilket giver kunden en rimelig frist til at efterkomme indkøbsbetingelser. Perioden mellem levering af fakturaen og forfaldsdatoen bør også tid nok for kunden at gennemgå fakturaen og kontakt forhandleren, hvis der er nogen spørgsmål eller bekymringer om en post på fakturaen. Dette giver alle berørte parter tid til at gennemgå spørgsmålet og kommer til en form for opløsning.

Når processen med kreditstyring fungerer effektivt, alle involverede udbytte af indsatsen. Sælgeren har et rimeligt beløb af sikkerhed for, at fakturaer udstedt til en kunde, vil blive betalt inden for vilkår, eller at regelmæssig mindste betalinger vil blive modtaget på kredit saldi. Kunderne har mulighed for at bygge en stærk rapport med leverandøren og dermed skabe en solid kreditvurdering.

Hvad laver en Venture Capital Investment Bank Do?
Hvad er en Money Trust?
Hvad er Franchise Insurance?
Hvad er en total Market Index?
Er Renter af Opsparingsbeviser Skattepligtig?
Hvad er Dødsfald fordele?
Hvad er detektiv kontrol?
Hvad er en Fiduciary Bond?
Hvad er langsigtede aktiver?
Hvad er en forsikringsagent?
Hvordan laver jeg gode investeringer?

Leave a Reply

trade online