Hvad er de forskellige former for vederlag Systems?

Det centrale fokus i at forstå de forskellige former for vederlag systemer er, at det grundlæggende underliggende princip i alle former for vederlag for udført arbejde indebærer en vis form for økonomisk-relaterede kompensation til gengæld for de udførte ydelser. Erstatning er kodeordet i forståelsen af ​​løn systemer, og det kan komme i flere formater. Det kan være i form af grundlønnen, udskudt godtgørelse, fordele, provision eller incitamenter.

Base løn eller løn er det mest almindelige form for løn-systemer, fordi det er mere umiddelbar betaling for leverede tjenesteydelser. Denne type lønsystem er klassificeret som en grundlæggende kurs ordningen, da det præcise beløb for betale dette vederlag er baseret på den præcise formulering af kontrakten mellem arbejdsgiveren og den ansatte. Som sådan, kender medarbejderen præcis, hvor meget du kan forvente og på hvilket tidspunkt kan forvente vederlag. For eksempel, hvis kontrakten hedder det, at medarbejderen vil blive udbetalt den første i hver måned, så medarbejderen kan have en ret til at klage, når den første i måneden går og han eller hun ikke har modtaget den forventede betaling.

Et andet aspekt af løn-systemer, der er mindre umiddelbar end den løn eller løn er udskudt godtgørelse system, der er akkumulerende i naturen. Det er stadig bundet til den løn, fordi det er stadig en del af den erstatning, opsamlet af den ansatte i løbet af beskæftigelsen. Udskudt kompensation kan omfatte pensioner og andre typer af pensionering pakker, medarbejdere kan tjene, hvis de opfylder visse betingelser eller vilkår i ansættelseskontrakten. I den forstand kan denne type lønsystem blive klassificeret som incitament-baseret eller som en fordel for beskæftigelsen.

Forsikring er en anden type lønsystem, der kan klassificeres som en fordel. Vid udstrækning, behøver fordele ikke at være monetære som de kan komme i mange andre gavnlige og kompenserende former, som ikke nødvendigvis involverer kontanter, og stadig økonomisk til gavn for medarbejderne. Et eksempel på en sådan ydelse er tilvejebringelse af boliger til en ansat som en del af beskæftigelsespakken. Denne type beskæftigelse gavn normalt ikke indebærer indbetaling af fysiske kontant til medarbejderen, da arbejdsgiveren normalt tager sig af enhver betaling i forbindelse med indkvartering direkte. Alligevel arrangementet giver medarbejderen en økonomisk fordel ved at fritage den ansatte af byrden i forbindelse med bolig udgifter.

Hvad er Fannie Mae?
Hvad er økonomisk risiko?
Hvad er et ekstra Premium?
Hvad er 1099 Fradrag?
Hvad er efter skat bidrag?
Hvad er de bedste tips til online aktiehandel i Indien?
Hvad er involveret i Lukning af skattehuller?
Hvad er de forskellige udgifter modeller?
Hvad er en IT Asset Inventory?
Hvad er finansiel misbrug?
Hvad er Financial Management Analyse?

Leave a Reply

trade online