Hvad er det grundlæggende i Financial Accounting?

Det grundlæggende i regnskab centre rundt om en grundlæggende ligning: aktiver lig passiver plus ejer egenkapital. Denne ligning giver byggesten for resten af ​​regnskabsprincipper. Andre basics omfatter debet og kredit, vælge en regnskabsmæssig metode til registrering af finansielle transaktioner, vedligeholde hovedbogen, og udarbejdelse af regnskaber. Personer ofte lære det grundlæggende i regnskab ved enten at arbejde på et job, der indebærer regnskabsmæssige eller for virkeliggørelsen af ​​et pædagogisk grad med en regnskabsmæssig specialisering. Gennem disse muligheder vil enkeltpersoner lære, hvad der ofte kaldes sproget i virksomheden: regnskab.

Den regnskabsmæssige ligning omfatter de tre hovedkategorier for alle finansielle oplysninger: aktiver, passiver og ejerens egenkapital. Aktiver er alle elementer en virksomhed ejer og bruger til at generere salg omsætning og resultat. Kortfristede aktiver seneste 12 måneder eller derunder, og omfatter poster som kontanter, lager, kortfristede værdipapirer og tilgodehavender. Langfristede aktiver repræsenterer bygninger, udstyr, køretøjer, jord og andre store indkøb, der hjælper virksomheden omdanne råmaterialer til salgbare produkter. Forpligtelser omfatter lånte, og gæld til andre individer eller virksomheder. Disse er også aktuelle eller lang sigt, med den tidligere herunder regnskaber, der skal betales, kreditlinjer og kortfristede lån, og sidstnævnte herunder pantebreve eller langfristede lån. Ejerens egenkapital repræsenterer den del af indkomsten virksomhedsejeren bevarer som sin del af nettoindtægt.

I henhold til det grundlæggende i regnskab, skal virksomhederne vælge en regnskabsmæssig metode. De to mest almindelige er kontantbasis metode og periodiseringsprincippet metode. Cash grundlag regnskab skal selskaber til at registrere de finansielle transaktioner, når kontanter skifter hænder. Mange små virksomheder bruger denne metode

store virksomheder, er dog ikke tilladt at bruge denne metode per nationale regnskabsstandarder. Periodiseringsprincippet metode kræver rederierne at registrere transaktioner, som de opstår, uanset kontanter skifter hænder under transaktionen. Denne metode skaber et bedre historisk rekord af finansielle transaktioner.

Det grundlæggende i regnskab også kræve, at hver enkelt transaktion post at have et debet og kredit. Debiteringer repræsenterer den venstre side af T-konti i hovedbogen og kreditter udgør information om retten af ​​kontoen. Debiteringer øger aktiv konti og fald passiver eller indtægter konti

kreditter har den modsatte effekt af debet for disse konti.

Det grundlæggende i regnskab også hjælper en virksomhed til at holde en nøjagtig hovedbog, der består af alle de konti, den vil bruge til at registrere finansielle transaktioner. Sammenlægning af disse konti vil resultere i et regnskab giver alle brugere af erklæringen med en præcis præsentation af selskabets finansielle sundhed. Resultatopgørelser en liste over de indtægter og udgifter

balancer liste over de aktiver, passiver og ejer egenkapital

og opgørelsen af ​​pengestrømme omfatter alle bevægelser af likvide midler inden for virksomheden.

Hvad er en omkostning objekt?
Hvad er Asset Acquisition?
Hvad er de bedste tips til online aktiehandel i Indien?
Hvad er finansiel analyse?
Hvad er etik i Financial Management?
Hvad er et Clearing medlem?
Hvordan kan jeg oprette en tarvelig Home?
Hvad er donortræthed?
Hvad er kapitalindkomst?
Hvad er en Assignat?
Hvad er indskudt kapital?

Leave a Reply

trade online