Hvad er en bank-konto udlæg?

Bankkonto udlæg, også kendt som en bank afgift, er en teknik, som bruges til at inddrive penge fra folk med store udestående gæld. Udlæg opstår efter en juridisk dom over skyldneren sker, og sker ved at udstede en bank med en retskendelse, der tvinger dem til at fryse på skyldners konto eller konti, og at tilbagekalde tilstrækkelige midler til at opfylde de juridiske dom. Hvis debitors konto ikke indeholder penge nok til at tilfredsstille den dom, vil han eller hun er ansvarlig for den resterende saldo.

Kreditorer normalt bruge andre midler til at inddrive midler først. Klassisk, kreditorer placere et pant i en skyldners ejendom, således at ejendommen ikke kan sælges uden at opfylde gælden. Kreditorerne kan også bruge løn udlæg, hvor en del af en medarbejders løn bliver tilbageholdt af retskendelse hver måned, indtil gælden er opfyldt, at inddrive en gæld. Men i tilfælde af, at en skyldner er arbejdsløs, kan kreditor henvende sig til bankkonto arrest.

Alle midler i indskud, som en skyldners navn kan være omfattet af bankkonto udlæg, med undtagelse af visse offentlige ydelser. Forbrugernes talsmænd ofte rådgive folk til at holde fritage midler adskilt undgå forvirring og for at gøre det lettere at argumentere med en arrest ordre. I fællesskab holdt regnskab med en ægtefælle er ansvarlig for udlæg, hvilket gør det tilrådeligt at have aktiver separat i et ægteskab, hvor den ene ægtefælle har udestående gæld, selv om indehaves i fællesskab konti hos andre end en ægtefælle kan være undtaget.

Normalt er ingen advarsel gives, når en debitor udsættes for bankkonto udlæg, fordi kreditor ikke ønsker skyldneren til at trække penge forud for arrest ordre. Hvis en nylig retssag er endt i en dom mod en skyldner, og han eller hun ikke har nogen formue at tilfredsstille gæld og er arbejdsløs, kan det være sikkert at antage, at bankkonto udlæg er i den nærmeste fremtid. Debitorer bør også være opmærksomme på, at flytte til en ny tilstand eller overføre midler til en anden bank ikke vil give dem mulighed for at unddrage sig bankkonto udlæg, som kreditorer vil bruge springe spor for at finde alle skyldnerens aktiver, og udstede samtidige bank afgifter i tilfælde af, at aktiver er i flere steder.

Når en retskendelse har tvunget en bank til at holde en skyldners midler, vil banken give meddelelse til debitor, at hans eller hendes midler er indefrosset i henhold til en bankkonto arrest. Debitor har mulighed for at anke udlæg eller vise, at midlerne er fritaget, med de midler, der frigives til skyldneren efter 21 dage. I tilfælde af at debitors konto har flere midler end krævet i orden, kan banken fryse hele kontoen, mens den venter på det udlæg, der skal sorteres ud, eller det kan kun iværksætte en delvis greb om midler.

Hvad er en bærbar Alpha?
Hvilke grupper er betragtes som høj-risiko drivere?
Hvad er en bankcheck?
Hvad er en fælles realkreditlån?
Hvad er en skat rabat?
Hvad er 1244 Stock?
Hvad er Self Insurance?
Hvordan jeg Dispute et lovforslag?
Hvad er et skattefradrag?
Hvad er de mest almindelige Audit spørgsmål?
Hvordan får jeg et realkreditlån, når selvstændig?

Leave a Reply

trade online