Hvad er en leasingkontrakt Extension?

En leasingkontrakt udvidelse er en kontraktlig aftale mellem en forpagter og et leasinggiver, der resulterer i en lejeaftale, der løber frem forbi dens oprindelige udløb dato. Operationel leasing er lejeaftaler, som et stykke af ejendom er lejet for en vis del af sin levetid, mens finansielt leasede aktiver er lejeaftaler som normalt resultere i, at lejeren at overtage ejerskabet af den leasede ejendom. I mange tilfælde kan et lejemål forlængelse blive udarbejdet mellem de involverede parter i enten en driver eller en kapital aftale.

Standard operationelle leasingkontrakter udløber efter en på forhånd fastsat antal uger, måneder eller år. På dette tidspunkt, returnerer lejer ejendommen til leasinggiver. Nogle opererer aftalen omfatter bestemmelser, der giver ejendommens ejer til at vurdere strafgebyrer, hvis leasingtager har underkastet den udlejede ejendom til usædvanlige niveauer af slid og ælde. For at undgå at betale disse gebyrer, kan en lejer forsøg på at forhandle en lejekontrakt forlængelse. Derefter kan lejeren benytte ejendommen sparsomt, så når forlængelsen udløber ejendommens tilstand er i overensstemmelse med dets alder med det resultat, at udlejeren ikke kan vurdere eventuelle strafrenter baseret på slitage.

Capital leasingaftaler defineres normalt som aftaler, der holder i mere end 75% af de lejede ejendommens levetid. Typisk, at lejer har mulighed for at købe de lejede ejendom til et symbolsk beløb ved slutningen af ​​leasingperioden. I andre tilfælde kan lejeren har mulighed for at købe ejendommen til en forud fastsat pris på noget tidspunkt i løbet af leasingperioden. En forpagter kan blive stærkt afhængige af den lejede ejendom i løbet af leasingperioden, men kan mangle penge til at købe ejendommen på den forudindstillede pris. Ved at acceptere en lejekontrakt forlængelse, kan lejer fortsætte med at bruge ejendommen, uden at skulle foretage en en-gang fast beløb for at overtage ejerskabet af ejendommen.

Ligesom lejeaftaler,, lease udvidelser er genstand for forhandling. Nogle kontrakter indeholder en bestemmelse om en udvidelse i hvilket tilfælde lejen i den forlængede beskyttelsestid kan blive nærmere beskrevet i den oprindelige lejekontrakt. I mange tilfælde indeholder lejekontrakten en mulighed for udvidelse, men udlejer og lejer er nødt til at nå til enighed om vilkårene for en forlængelse, når den første leasingperioden udløber. Hvis enighed ikke kan opnås enighed, skal ejendommen returneres til ejendommens ejer.

En leasingkontrakt udvidelse kan være til gavn for leasinggiver såvel som lejer, fordi mange typer af ejendomme, herunder køretøjer og maskiner afskrive i løbet af tiden. I mange tilfælde kan en udlejer have svært ved at udleje et gammelt stykke af maskiner eller en gammel bil til en ny forpagter, fordi nyere biler og stykker af maskiner er umiddelbart tilgængelige. I modsætning hertil kan den nuværende forpagter være mere villige end en anden part til at leje den gamle udstyr på grund af omkostningerne ved at erstatte det eller returnere den til lejeren.

Hvad er en service Charge?
Hvad er en Special Purpose Vehicle?
Hvad er en signatur Debet?
Hvad er Månedlig renters rente?
Hvad er en debetnota?
Hvad er kapital indkomst?
Hvad er nogle karrieremuligheder for et finansielt Engineer?
Hvad er et driftsresultat?
Hvad er en næstformand Skat?
Hvad er ubegrænset ansvar?
Hvad er et praktisk anvendeligt Federal Rate?

Leave a Reply

trade online