Hvad er en majoritetsaktionær?

Aktionærer er folk, der har købt interesser i en virksomhed, der gør dem delvise ejere af selskabet. Hovedaktionær er person, der ejer det meste af et selskabs aktier. Dette betyder, at hun generelt har større magt end alle de andre tilsammen aktionærer. Sådanne situationer er normalt mere udbredt med private virksomheder end i offentlige virksomheder.

At være en aktionær kræver en person til at eje mindst en fuld andel i et selskab. Hvis dette er tilfældet, er aktionæren normalt gives en række rettigheder i forhold til det selskab, han investeret i. For eksempel kan en sådan person har ret til at deltage årlige møder, bringer beslutninger og stemme om spørgsmål vedrørende operationer.

At være en hovedaktionær, en person generelt skal eje mere end 50 procent af en virksomheds aktier. Når dette er tilfældet, den enkelte generelt besidder en betydelig mængde af magt over selskabet. Hun sandsynligt har evnen til at gøre ting, som andre aktionærer ikke har bemyndigelse til at gøre, såsom at erstatte en virksomheds medarbejdere eller bestyrelse.

At være en majoritetsaktionær kan lyde som en situation præget kun fordele, men der er mange årsager til denne individuelle behov for at udvise forsigtighed. Investering i en virksomhed, der har en majoritetsaktionær kan placere et mindretal aktionærerne på en ekstrem ulempe. Af denne grund, ofte loven til formål at beskytte disse personer ved at placere visse forpligtelser på den person, der ejer størstedelen. Disse vil variere afhængigt af placering og den type selskab, men under alle omstændigheder, kan der være konsekvenser for ikke at leve op til disse forpligtelser.

For eksempel er hovedaktionær ikke meningen at manipulere hende myndighed for illoyal personlig fordel. Dette gælder også, hvis hun er grundlægger af virksomheden. På grund af reglerne i sin jurisdiktion, kan hun være ansvarlig for at sikre korrekt at visse oplysninger, og hun kan være forpligtet til at yde betroede opgaver. I modsat fald kan føre til, at der blev indledt søgsmål mod hende ved at minoritetsaktionærerne.

I nogle tilfælde kan stemmeret ophæve nogle af strøm fra hovedaktionæren. Nogle virksomheder har stemmer, der udfører forskellige vægte. Det betyder, at en person kan eje hovedparten af ​​en virksomheds aktier, men han kan ikke have en masse myndighed. Det skal også bemærkes, at flertallet aktionærerne ikke behøver at være individer. Det er almindeligt at finde, at ét selskab ejer størstedelen af ​​aktierne i en anden virksomhed.

Hvad er en udlodning?
Hvad er Forudbetalte omkostninger?
Hvad er en Dealing skrivebord?
Hvad skal jeg overveje, før jeg købe arbejdsløshedsdagpenge?
Hvad er Construction Cost Management?
Hvad er regeringens Regnskab?
Hvilke grupper er betragtes som høj-risiko drivere?
Hvad er Private Equity Real Estate?
Hvad er Debt Capital?
Hvad er en handels-Discount?
Hvad er tegn på forsikring?

Leave a Reply

trade online