Hvad er en Pro Forma Balance?

Et proforma balance er en finansiel dokument, der afslører en virksomheds aktiver, passiver og egenkapital ved et bestemt tidspunkt. Dette regnskab er ikke udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsstandarder (GAAP). Det betragtes som mere af en balance projektion. Proforma udsagn såsom proforma resultatopgørelsen og pro forma balancen er anvendt i den finansielle planlægning proces til at bestemme en virksomheds rentabilitet.

Et proforma balancen, kan også bruges i pressemeddelelser for at klarlægge virksomhedens økonomiske situation. Nogle gange er denne form for balance er udnyttet til at blødgøre en virksomheds tab ved en bestemt tidsperiode. I modsætning til den officielle balance, som er udarbejdet efter GAAP standarder, udelukker proforma balancen unikke begivenheder og afgifter.

Disse hændelser kan omfatte omkostninger omkring et opkøb eller fusion, eller en nedskrivning af immaterielle aktiver, såsom afskrivninger og god vilje. Disse poster er udelukket, da de er unikke begivenheder, der ikke vil opstå igen. Som engangs-begivenheder, ville udgifterne have ringe effekt på en virksomheds løbende omkostningsstruktur.

Denne udelukkelse af unikke begivenheder og gebyrer kan hjælpe med at skaffe et bedre overblik over virksomhedens langsigtede finansielle udsigter. Dette er oplysninger, der er vigtig for den finansielle planlæggere. Siden proforma balancer er meget mere fleksible end GAAP regnskabet, er der også en reel mulighed for misbrug.

Virksomheder kan bruge pro forma erklæring for at vise, at en virksomhed er rentabel, når det i virkeligheden er ved at tage et tab. Det skete ofte i slutningen af ​​1990’erne under dot-com boom. Sarbanes-Oxley Act i 2003 præciseret reglerne for, hvordan en pro forma opgørelse kan videregives. Loven hjælper med at sikre, at ukorrekte oplysninger ikke vildleder potentielle investorer.

Securities and Exchange Commission (SEC) har også præciseret reglerne om ikke-GAAP regnskaber. Disse regler er kendt som forordning G. forordning G indeholder et krav om at oplyse og forene non-GAAP årsregnskabet, som pro forma udsagn, at GAAP regnskaber.

Proforma balancen, kan stadig være et informativt redskab ved vurderingen af ​​rentabiliteten af ​​et selskab. Investorer skal være forsigtige i deres analyse af de oplysninger, der hidrører fra proforma balancen. De skal sikre, at forskellene mellem de pro forma, og GAAP plader er rimelige. Omhyggelig undersøgelse af proforma balancer vil hjælpe investorerne fastslå, om disse regnskaber er korrekte eller er et forsøg på at ændre opfattelsen af ​​et selskabs finansielle stabilitet.

Hvad betyder Home Business Insurance Cover?
Hvad er en finansiel analyse af en virksomhed?
Hvad er et variabelt forrentet lån?
Hvad Er Pensions Crisis?
Hvad er et konglomerat?
Hvad er tilgodehavender?
Hvad er Home Refinansiering?
Hvad er en Second Chance checkkonto?
Hvilken rolle spiller glidende gennemsnit i Teknisk Analyse?
Hvad er automatisk dækning af erstatningsansvar?
Hvad er de bedste tips til Forside Financial Management?

Leave a Reply

trade online