Hvad er en Roth IRA konvertering?

En Roth individuelle pensionskonti konto (IRA) konvertering forekommer, når en investor i USA overfører midler fra en traditionel IRA til en Roth IRA. Når en investor foretager en Roth IRA omstilling, Internal Revenue Service (IRS) kræver, at investor skal betale almindelig indkomstskat af de overførte midler. Efter en Roth IRA konvertering, har investor ikke skal betale skat af de vigtigste eller indtjening i Roth IRA så længe midlerne ikke er blevet trukket tilbage inden for fem år eller forud for investor når 59 års alderen og en halv. Folk, der har adgang til midler fra en Roth IRA eller en traditionel IRA tidligt nødt til at betale en 10 procent skat straf.

IRS giver skatteyderne i USA at sætte penge til side til pension i IRA-konti. Midler inde IRA-konti vokser skat udskydes. Traditionelle IRAS finansieres med et resultat før skat, og som et resultat både hovedstol og indtjening er fuldt skattepligtige, når investor foretager udbetalinger. Udbetalinger fra Roth IRAS er ikke beskattes, fordi regnskabet er finansieret med efter-skat.

Investorer kan potentielt reducere deres skattebyrde ved hjælp af en Roth IRA konvertering til at flytte allerede indvundet Traditionelle IRA penge til ikke-afgiftspligtige Roth konti. Investoren kan betale almindelig indkomstskat på tidspunktet for konverteringen, men herefter kontoen indtjening er ikke skattepligtige. Mennesker, der forlader midler i en traditionel IRA i sidste ende nødt til at betale skat af den primære såvel som på alle fremtidige indtjening.

IRS tillader kun skatteydere tjener under visse tærskler for at flytte midler fra en traditionel IRA med en Roth IRA konvertering. Indkomst grænser for disse transaktioner er fastsat på årsbasis. I løbet af 2010, midlertidigt IRS afslappet indkomst restriktioner og tillod alle skatteydere til at omdanne IRAS uanset indkomst.

Skat parentes skifte med jævne mellemrum, så nogle skatte-eksperter hævder, at en Roth IRA konvertering ikke nødvendigvis komme en investor, da konverteringer som regel er lavet på den antagelse, at fremtidige skatter vil være højere. Mange mennesker er i lavere skat parentes, når de går på pension, således at skyldige skatter på en traditionel IRA tilbagetrækning er ofte mindre end de ville have skullet betale for at få adgang til midler i løbet af deres erhvervsaktive år, når de foretager en Roth IRA konvertering. På et ned marked mange investorer erfaring minimal vækst på deres investeringer, og der er ingen skattemæssig fordel til en Roth konvertering, hvis de investerede aktiver ikke fortsætter med at vokse.

Hvad er et minimum Credit Limit?
Hvad er en udskudt betaling?
Hvad er en Lænkede realkreditlån?
Hvad er et realkreditlån Service Company?
Hvad er en samlet gæld til Total Asset Ratio?
Hvad er Market Trader ansvarsforsikring?
Hvordan finder jeg ud af den korrekte Retirement Tilbagetrækning beløb?
Hvad er de bedste tips til Holding a Breast Cancer Fundraiser?
Hvad er Ydre Value?
Hvad er vandret Analyse?
Hvad er det betale sig at arbejde Tax Credit?

Leave a Reply

trade online