Hvad er en udgiftsopgørelse?

Enhver virksomhed problemstillinger, som deres finansielle erklæring ved afslutningen af ​​hvert skattemæssige eller finansielle året. Disse dokumenter giver en oversigt over alle indtægter og udgifter, som virksomheden i denne periode. Publikum for regnskaberne omfatter virksomhedens medarbejdere, investorer, kreditorer og kunder.

En typisk regnskab består af tre separate rapporter: resultatopgørelse, balance og cash flow. Disse tre dokumenter giver et detaljeret indblik i virksomhedens drift, salg og overordnet styring. I en børsnoteret virksomhed, anmeldelser et uafhængigt revisionsfirma disse udtalelser og en udtalelse om rigtigheden af ​​disse rapporter er til rådighed. Dette kaldes en revisionspåtegning erklæring, og bliver brugt til at give sikkerhed for, at selskabets registreringer er korrekte.

En resultatopgørelse gives nærmere oplysninger om indtægtskilder, modtagne beløb, og de samlede udgifter i brede kategorier. Typisk, indkomst kategorier er salgsindtægter, investering indtægter og services indtægter. Bekostning kategorier omfatter løn og ydelser, leverancer og køretøjer. Nettoindkomsten eller tab værdi er forskellen mellem de samlede indtægter og de samlede udgifter. En positiv værdi er et overskud og en negativ værdi er et tab.

En balance giver en mere detaljeret regnskab over alle de forskellige kategorier og de beløb, der bruges eller modtaget i hver. Det er på balancen, at en fordeling af omkostningerne til udstyr i faste aktiver og hjælpematerialer kan findes. Formålet med balancen er at få et mere detaljeret billede af kontoaktivitet.

Opgørelsen af ​​cash flow er brugt til at illustrere den aktuelle likviditet, likvide aktiver og tilgodehavender. Denne rapport er en god indikator for den operationelle ledelse af selskabet og virkningen af ​​deres tilgodehavender kollektion aktiviteter. En virksomhed kan vises økonomisk sunde baseret på resultatopgørelsen og balancen, når det ikke er. En pengestrømsopgørelse tilføjer sammenhæng til de rapporter og afspejler den faktiske likviditet.

Finansieringsoversigten i et selskab giver en fantastisk mulighed for at lære om virksomhedens finanser. Tag dig tid til at sammenligne de tre vigtigste rapporter og læse alle noterne i regnskabet. Disse elementer giver baggrund for værdier på erklæringer og giver en forbedret perspektiv på de finansielle sundhed i selskabet. En professionel finansiel analytiker bruger fem centrale nøgletal og beregninger til at vurdere og rangordne de finansielle sundhed i et selskab. De oplysninger, i den finansielle oversigt er anvendt i disse beregninger, og stilles til rådighed for investorer og finansielle institutioner.

Hvad er forbrugerundervisning gæld?
Hvad er begivenhed Sponsorering?
Hvad er fordelene ved Diversificering?
Hvad er skattepligtig indkomst?
Hvad er den regnskabsmæssige ligning?
Hvad er Market Trends?
Hvad er en udlodning?
Hvad er en medicinsk uredelighed Insurance Premium?
Hvad er internationale derivater?
Hvad er en Obligationsindehaver?
Hvad er ekstraomkostninger?

Leave a Reply

trade online