Hvad er et revisionsudvalg?

Et revisionsudvalg er et specialiseret styrende organ i en virksomhed. Både interne og eksterne revisorer indberette deres konklusioner til revisionsudvalget. Det påhviler udvalget at skabe retning, omfang og støtte til de revisorer, som de udfører deres arbejde. En revision er en udførlig gennemgang af transaktioner og forretningsmæssige processer i en virksomhed.

Revisionsudvalget har fire hovedfunktioner: Vælg revisionsfirmaet, gennemgå revisionsrapporten give vejledning til revisorer og informere selskabets bestyrelse om resultaterne af revisionen. Udvalget er adskilt fra den almindelige bestyrelser for at sikre en fair og uvildig revision gennemgå. Alle børsnoterede selskaber er forpligtet til at udstede reviderede regnskaber årligt.

Hvis du vælger et revisionsfirma er alene ansvarlig for revisionsudvalget. Det skal definere omfanget af det arbejde, de typer af revisioner, der vil blive udført, og hyppigheden af ​​revisionerne. Standarden er at udstede en anmodning af forslag til revision. Interesserede firmaer svare igen med deres niveau af ekspertise, service og priser. Udvalget skaber et kort liste, gennemfører interviews, og gør udvælgelsen.

En finansiel revision er en revision af oplysninger om transaktionen, der er tilfældigt valgt. Formålet med revisionen er at garantere, at de værdier, der rapporterede om regnskabet er korrekte. Alle valgte elementer gennemgås i detaljer for at afgøre graden af ​​tillid til, at læserne skal have i tallene og sikre standard business process følges.

Der er også flere andre typer af kontroller, der kan udføres. En systemer eller operationel revision, der er gjort for at bekræfte, at normale virksomhedspraksis følges. Transaktioner er udvalgt tilfældigt, og den ansvarlige afdeling er forpligtet til at fremlægge dokumentation for, at de blev udført i den rigtige proces.

En revisionsrapport giver et højt niveau resumé af revisors resultater og dernæst en detaljeret rapport om de transaktioner, der blev revideret, graden af ​​overholdelse, og enhver frygt for, at revisor havde bemærket. Revisionsudvalget er præsenteret med denne rapport og har mulighed for at udspørge revisorerne på deres resultater, og hvilke problemer de havde. Ved afslutningen af ​​hver enkelt revision, skaber udvalget en rapport for det styrende organ i selskabet. Denne rapport giver deres kommentarer og forslag til prioritering. Kombinationen af ​​de to rapporter bruges til at definere en liste over de svagheder, der skal løses inden næste revision.

Hvad er en økonomisk enhed?
Er der en leje fradrag?
Hvad er Asset Acquisition?
Hvad er en leje Ledger?
Hvad er de bedste tips til Stock Market begyndere?
Hvad er et aktiv Approach?
Hvad er markedsmætning?
Hvad er den aktivallokering portefølje?
Hvad er en midlertidig konto?
Gør Kontrol udløbe?
Hvad er den korte salgsprocessen?

Leave a Reply

trade online