Hvad er fordele og ulemper ved afledte værdipapirer?

Afledte værdipapirer er en nyttig og nødvendig investering værktøj. Fordelene ved derivathandel typisk langt opvejer de ulemper. Optioner og futures-kontrakter er de mest almindelige form af afledte værdipapirer. Fordelene ved derivathandel omfatte risikobegrænsende, kontrakt fleksibilitet og gearede spekulation. Ulemperne ved derivathandel er direkte relateret til misbrug af disse produkter, som kan føre til store tab.

Derivater giver mulighed for at købe og sælge internationale råvarer. Futures kontrakter er afledte værdipapirer, der anvendes til udveksling af råvarer som olie, guld og majs. Futures giver en effektiv og effektivt middel for den globale handel med råvarer. Disse standardiserede afledte værdipapirer handles på et organiseret futures-børs. De regler og bestemmelser fastsat af udvekslingen giver fordelen af ​​organiserede varehandelen.

Futures markeder tilbyde højt gearede handel. Høj gearing er normalt betragtes som en fordel til den professionelle erhvervsdrivende eller fondsforvalter. Den uerfarne erhvervsdrivende kan finde, at brugen af ​​høj gearing kan også være en ulempe. Udnyt højner tab samt overskud.

Futures handel er en stor fordel for varehandelen deltagere. Fremtidens råvarepriserne kan låses ind af sælgere og købere. Nuværende aktivernes værdi kan afdækkes mod ugunstige prisudsving. Spekulanter handel varer ved hjælp af højt gearede futureskontrakter. Udvekslingen handelsmiljø minimerer modpartsrisiko. Brancher bakkes op og garanteret af udveksling clearing house.

Optioner er en form af afledte værdipapirer. Den største fordel ved muligheder for detail-handlende er evnen til at handle på markeder med en begrænset mængde af investeringskapital. Denne fordel kan hurtigt blive til en ulempe for underfinansieret eller uerfaren erhvervsdrivende. Et par dårlige handler, kunne nedbryder en lille højde på grund af den høje forudsat gearing.

Tiden henfald af en optioner kontrakt er en ulempe for en køber, og omvendt en fordel for sælger. Unikke strategier kan udvikles med optioner giver en fordel for både købere og sælgere. Optioner handel kan begrænse risikoen, samtidig med ubegrænset upside potentiale. Den risk / reward-forholdet kan være meget godt med disse derivater.

Afledte værdipapirer er komplekse finansielle instrumenter. De fleste begyndere mangler viden og forståelse, der kræves for at succesfuldt handle futures og optioner. Selv professionelle forhandlere kan komme i problemer gennem misbrug af derivatkontrakter. Individuelle handlende såvel som de finansielle markeder i almindelighed gavn af tilgængeligheden og fleksibiliteten af ​​afledte værdipapirer. Uddannelse og erfaring er forpligtet til at handle med disse komplekse produkter.

Hvordan starter jeg en Bed and Breakfast?
Hvordan vælger jeg den bedste ETF?
Hvad er en erhvervsejendom?
Hvad er investeringer Skat planlægning?
Hvad er Bailment?
Hvad er en margen Rate?
Hvad er en Faxless Payday Loan?
Hvordan vælger jeg den bedste Mutual Fund Asset Allocation?
Hvordan vælger jeg den bedste Sundhed og Dental Plan?
Hvordan kan jeg skære udgifterne ned?
Hvad er en indadgående investeringer?

Leave a Reply

trade online