Hvad er GAP Analyse?

Business-gap-analyse kan bruges til at bidrage til at nå bestemte mål. Denne analyse omfatter en beskrivelse af virksomhedens nuværende situation, og hvad virksomheden ønsker at opnå i fremtiden. Forskellen mellem disse to poster er forskellen. Analysen omfatter specifikke tiltag skridt virksomheden skal udfylde for at lukke dette hul, og nå sine mål.

For eksempel er Virksomhed X toppen dukken distributør i New York state. Selskabet X ønsker at være den øverste dukken distributør i alle USA. Virksomhed X afslutter analyse illustrerer, hvordan det nødt til at være i toppen i New York dukke distributør. Dette vil omfatte en oversigt over alle aspekter af virksomheden, som bidrager til Virksomhed X succes, herunder markedsføring, regnskab, it, ledelse og andre afdelinger.

Virksomhed X vil derefter redegøre for fordelene ved at nå sit mål om at blive øverste distributør i landet. Mål skal være specifikke og målbare. I dette tilfælde vil selskabet X blive den bedste landsdækkende dukken distributør inden for tre år. Virksomhed X vil derefter undersøge, hvad det skal gøre for at nå frem til dette mål. Resultatet af Virksomhed X analyse ville være en fuldstændig plan eller gap-analyse dokument, som indeholder oplysninger om, hvordan man bliver toppen landsdækkende dukken distributør.

Analysen kan omfatte en gennemgang af forretningsdokumenter, filer og finansielle oplysninger, samt interviews med medarbejdere i forskellige afdelinger. Når alle oplysninger er samlet, er en kløft analyserapport oprettet. Dette dokument normalt indeholder en introduktion, der angiver formålet med analysen og de metoder, der bruges til at gennemføre undersøgelsen.

Introduktionen er typisk efterfølges af et sammendrag af den aktuelle situation, de mål, virksomheden ønsker at opnå, og den detaljerede plan for at nå disse mål. Denne plan vil indeholde detaljeret handlingsplan trin for hvert område af virksomheden, en tidsplan for at afslutte hvert trin, og et budget, der skitserer, hvor meget planen vil koste. Et tillæg af bilagsmaterialet til eventuelle krav eller statistik i det endelige dokument kan også være inkluderet.

Det næste skridt ville være for ledelsen at godkende handlingsplan og budget. Hvis det godkendes, er det planen omsættes til handling. Sporing af hvert trin er nødvendigt for at sikre, at planen stadig er til tiden og inden for budgettet. Hvis det lykkes, vil selskabet nå målet anført i gabet analyserapporten.

Virksomheder kan bruge gap-analyse til at nå hele virksomhedens mål eller dem til en bestemt afdeling eller område. For eksempel kan en virksomhed, der ønsker at lavere faste omkostninger gennemføre et finansieringsbehov analyse. Eller en virksomhed, der ønsker at udvide sin distribution af produkter kan skabe en markedsføringstilladelse analyse. Gap analyse kan hjælpe virksomhederne med at forblive konkurrencedygtige og hjælpe med at måle den potentielle rentabilitet et mål. Dette kan hjælpe ledelse og medarbejdere til at forstå og blive begejstret, planer skitseret i analysen.

Hvad er Venture Capital Trusts?
Hvad er Commodity Futures?
Hvad er International Investment Banking?
Hvad er den nominelle kapital?
Hvad gør revisionsfirmaer gøre?
Hvad er Systemiske Risici?
Hvad er en afskrivning?
Hvad er en delindeks?
Hvad er en fond af venturekapitalfonde?
Hvad er efter skat bidrag?
Hvad er en udlodning Skat?

Leave a Reply

trade online