Hvad er Health Savings Account bidrag?

Sundhed opsparingskonto bidrag er indskud til en medicinsk opsparingskonto, der ikke udsættes for føderale skatter, når deponeringen er foretaget. Sundhed opsparingskonti udbydes til skatteyderne i USA, som er registreret i en høj fradragsberettigede sundhedsplan, som er en sygeforsikring option, der har lavere præmier end de fleste andre forsikringer, men også højere selvrisikoen. Midler indbetalt på en sundheds-opsparingskonto fremførsel fra år til år, idet der skelnes det fra en fleksibel tilbringe konto, hvor penge er ikke tilladt at akkumulere eller rollover efter et år.

I 2003 blev sundhed opsparingskonti vedtaget som en del af USAs Medicare Prescription Drug, forbedring og modernisering lov. En konto er ejet af en enkelt person, og denne person kan bruge enhver Health Savings Account bidrag til at betale for udgifter til lægebehandling – så længe de falder inden for de parametre af de sundhedsmæssige opsparingskonto retningslinjer – uden føderale skattemæssige konsekvenser eller problemer. Selvom den konto er i besiddelse af den enkelte, kan en arbejdsgiver også tilbyde sundhed opsparingskonti til medarbejderne.

En arbejdsgiver har lov til at gøre sundhed opsparingskonto bidrag til medarbejdernes konti. Loven fastsætter, at alle medarbejdere skal være behandles ens og modtager de samme bidrag, selv om det er tilladeligt at lave forskellige bidrag til fuldtidsansatte end til deltidsansatte. En arbejdsgiver er også tilladt at foretage større bidrag til arbejdstagere, der er betalt betydeligt mindre end dem, der modtager større lønsedler.

Der er et maksimumbeløb for deponering for alle sundheds-opsparingskonto bidrag. Disse er målt på årsbasis, og er forskellige for singler og familier. Alle midler indsættes på en sundheds-opsparingskonto i løbet af året virker mod det årlige maksimale indskud, uanset om de kommer fra et individ eller en arbejdsgiver.

Sundhed opsparingskonto bidrag, eller HSA bidrag er desuden tilladt at være i form af engangsbeløb indskud. Disse store indskud kan dog ikke gå over den maksimale årlige indbetalte beløb. De kan heller ikke fritage en person fra møde månedligt bidrag krav som fastsat i planen.

HSA bidrag ophold i en persons konto, indtil de er trukket tilbage. De penge, og interessen samler, skatte-udskudt, fra år til år. Så længe bidragene er vant til at betale læge-eller tandlægevirksomhed udgifter, er de aldrig beskattes. Hvis en person har brug for at trække bidrag, de har gjort til kontoen til et formål, der ikke er medicinsk relation til, er de penge, betragtes som skattepligtig indkomst og pådrager sig en skat straf.

Hvad er den finansielle sektor?
Hvad er den bedste måde at gøre ægtefællebidrag betalinger?
Hvad er en skat Attorney?
Hvordan vælger jeg den bedste Investment Property Group?
Hvad er nogle gode fundraising idéer?
Hvad er gæld Finansiering?
Hvad er de forskellige typer af Maternity fordelene?
Hvordan vælger jeg de bedste finansielle Management Software?
Hvad er Ramen Noodles?
Hvad er en normal koste?
Hvad er ekstraomkostninger?

Leave a Reply

trade online