Hvad er kreditforsikring?

Kreditforsikring er en form for forsikringsdækning, der er til rådighed for både enkeltpersoner og virksomheder. Dækningen yder beskyttelse i tilfælde af, at forsikringstageren er gjort ude af stand til at betale den udestående gæld på grund af en hændelse som er omfattet af vilkårene i politik. Fælles faktorer, der kan påberåbe sig bestemmelserne i en kreditforsikring politik omfatter tabet af et job, død af den forsikrede, eller en ulykke, som deaktiverer forsikringstageren.

Den beskyttelse mod tab, der leveres af kreditforsikring, er til gavn for både debitor og långiver. For skyldneren, er der fred i sindet, at enhver gæld, der er i øjeblikket fremragende vil blive afgjort. På samme tid, bliver långiver sikre på at få fuld betaling, selv om skyldneren skulle dø.

I erhvervslivet, kan kreditforsikring yde beskyttelse mod store problemer med tilgodehavender. I tilfælde af at en kunde går konkurs, og den ubetalte Debitor poster opfylder betingelserne for kreditforsikring, kan den forsikrede part søger genopretning gennem tredje part emissionsgarant. Graden af ​​beskyttelse med forretningsrelaterede kreditforsikring vil variere. Ofte er der grænser for omfanget af den dækning, der kan rekvireres fra kreditforsikring. Disse normalt har at gøre med regler, der er gældende i det land, jurisdiktion.

Det er vigtigt at bemærke, at kreditforsikring generelt kun dækker ubetalt gæld, der er aktuelle. Dette betyder, at enhver gæld, der allerede er i restance på tidspunktet for indgivelsen ikke kan være berettiget til dækning. På samme tid, er nogen gæld stiftet efter indgivelsen sjældent omfattet af vilkårene i politik.

Mange långivere tilbyde mulighed for at tegne kreditforsikring og bundling af omkostningerne i den månedlige rate betalinger. I nogle jurisdiktioner, långivere er påkrævet ved lov at tilbyde kredit forsikringsdækning på det tidspunkt, hvor lånet er forlænget. Dog er låntagere ikke nødvendigvis forpligtet til at købe den forsikring, der tilbydes af långiveren. Der er også mulighed for at købe kreditforsikring uafhængigt.

Hvad er en forhandlinger enhed?
Hvad er Cash Pooling?
Hvad er en forsikringspræmie refundering?
Hvad er et direkte Premium?
Hvad er Land Banking?
Hvad er en fordringshaver?
Hvad er et skattemæssigt underskud fremførselsberettigede?
Hvad er Underwriting?
Hvad er et stramt program?
Hvad er en debetnota?
Hvad er SMS Banking?

Leave a Reply

trade online