Hvad er kvartalsvise Anslået moms?

Kvartalsvise anslåede skatter er hovedsagelig betalinger til en regional skattemyndighed fire gange om året. Typisk, en person eller arbejdsgiver sender hvert kvartal skønnes skatter til skattemyndighederne for at undgå en straf for at udføre sene eller underpayments. Den ansvarlige for at betale kvartalsvis anslåede skatter er normalt selvstændig som selvstændig entreprenør eller en eneejer af en virksomhed. Det er typisk, at personen er eneansvarlige for at betale skat. Arbejdsgivere kan tilbageholde en procentdel af de skattemæssige forpligtelser og foretage estimerede betalinger på vegne af medarbejderne, dog.

Generelt, enkeltpersoner betale anslået skatter fra forskellige typer af indtægtskilder. At betale skat er den fulde forpligtelse for en person, der modtager kompensation for arbejde som selvstændig person. Den kvartalsvise anslåede skatter er også betalt fra renter og udbytter udbetales fra investeringer. En person, der ejer ejendommen og indsamler leje betalinger kan også aflægge rapport betalingerne som en indtægt og betale skat.

De fleste arbejdsgivere at tilbageholde den anslåede skattemæssige forpligtelser de ansatte, inden der udstedes en lønseddel. Medarbejdere kan udfylde en skat, som også omfatter arkivering status, pårørende og andre detaljer, der anvendes til at bestemme skattemæssige forpligtelser. I nogle tilfælde kan medarbejderne også betale estimeret skat for at dække den mulighed, at arbejdsgiveren ikke tilbageholdelse nok.

Fordi indkomst for selvstændige kan svinge, kan den samlede mængde af skattemæssige forpligtelser for året forandring. Den person skal betale kvartalsvis estimeret skat baseret på det forventede årlige indkomst at undgå en straf for ikke at betale nok skatter. Normalt den person, beregner den indkomst optjent i løbet af tre måneder af hvert kvartal baseret på en procentsats fastsat af skattemyndighederne.

Beregningen for fastlæggelse kvartalsvise anslåede skatter kan omfatte arkivering kategorier og skat parentes er baseret på årlig indkomst niveauer. Kategorien og skatteklasse kan variere afhængigt af skattelovgivningen i det pågældende land. Generelt kan kategorier omfatter indkomster fremskrivning for det indeværende år og skattebetalinger for det foregående år.

Den kvartalsvise skattebetalinger er typisk for sociale programmer finansieret af den lokale regering. De finansierede programmer kan variere fra land til land. I USA, kan disse afgifter gå til førtidspension kendt som social sikring, Medicare sygesikring program, og føderale indkomstskat betalinger.

Systemet til at betale kvartalsvis anslået skat kan også variere fra land til land. I nogle lande er forskellige former, der gælder for en persons arkivering status udfyldt og sendt til skattemyndighederne med betaling. Med andre lande, en person kan bruge et online system til at indberette indtægter og foretage kvartalsvise udbetalinger er baseret på de skattemæssige tidsplanen.

Nogle lande kan give mulighed for at filen online eller via mail – alt efter hvad der er bekvemt for skatteyderen – efter betaling tidsplaner. Den skattemæssige myndighed kan planlægge forfaldsdatoer, at en person skal overholde, når de foretager betalinger. Sanktioner kan ansøge om mistede eller forsinkede betalinger modtaget efter disse datoer.

Hvad er en 457b?
Hvad er tidligt Stage Venture Capital?
Hvad er de bedste tips til Day Trading valutaer?
Hvordan skriver jeg en Godtgørelse brev?
Hvad er aftaleindskud?
Hvad er en aktuel Ratio?
Hvad er en skat Foregribelse Note?
Hvad er de forskellige typer af Forex Trading værktøjer?
Hvordan vælger jeg den bedste Equity Income Fund?
Hvad er en kollektiv Trust?
Hvad er de forskellige typer af dag Trading værktøjer?

Leave a Reply

trade online