Hvad Er Matching princip?

Den matchende princip er en regnskabsmæssig koncept, der matcher alle indtægter med udgifter, der genereres for at tjene disse indtægter i løbet af regnskabsperioden. Periodiseringsprincippet metode, for eksempel, bygger på den tilsvarende princip, da det registrerer de finansielle transaktioner, som de opstår, i stedet for når kontanter skifter hænder. Revisorer også bruge dette princip, når udstationering journaloptegnelser, som hver post skal indeholde en debet-og kreditkort.

Den traditionelle regnskabsmæssige ligning Aktiver = Passiver + Ejerens Equity er også baseret på den tilsvarende princip. Ligningen kræver, at alle finansielle transaktioner til balance i løbet af hvert regnskabsår regnskabsperiode

Dette giver de finansielle erklæringer, der skal præcist tilberedt af virksomhedens hovedbog. Forkert udarbejdet regnskaber kan fordreje virksomhedens reelle finansielle stilling for interne og eksterne interessenter.

Revisorer typisk følger kongruensprincippet for resultatopgørelsen konto i hovedbogen så godt. Disse regnskaber omfatter salg, salg rabatter, vareforbrug (vareforbrug) samt salg og administration. Princippet bruges som revisorer forberede og skrive journalindgange

hver post skal indeholde et debet og kredit, der afbalancerer post forud for udstationering i hovedbogen.

Det matchende Princippet har også en årsagssammenhæng med finansielle transaktioner, der finder sted fra den normale forretningsmæssige drift. Hver brugt dollar skal have en offset, som udbetales løn eller produkter købt for virksomheden. Salg poster indeholde salg til kunderne matches med opgørelsen pris for det solgte

materialer indkøbt til salg er matchet med det brugte kontanter

udbetalte lønninger er matchet med ansvar skylder medarbejderne. Periodiseringsprincippet metode bruger de matchende princippet som en selvstændig balancering værktøj til at sikre nøjagtigheden af ​​hovedbogen.

Det matchende princippet også gør omfattende brug af periodiseringer og udsættelser at skabe balance mellem finanskonti, når der ikke oplysninger er blevet indsendt til regnskabet. Virksomheder kan opleve en forsinkelse i udstationering bestemte udgiftsposter til deres økonomisystem. Fælles eksempler på disse lag poster er hjælpeprogrammer udgifter, fragt udgifter eller lønudgifter.

For at rette et efterslæb situation, revisorer ofte vil indlæg periodiseret omkostning beløb, som repræsenterer den normale månedlige udgift beløb. Disse periodiserede opretholde standarderne i matchende princippet, da alle indtægter vil blive matchet med de udgifter, til at generere de indtægter, der i samme periode.

Finansielle transaktioner skal registreres i hovedbogen i henhold til standarden retningslinjer for regnskab på regnskabsområdet branchen. I USA, skriver Financial Accounting Standards Board (FASB) og spørgsmål regnskabsmæssige retningslinjer for virksomheder til at følge, når drive forretning.

Hvad er en teoretisk værdi?
Hvad er finansieret gæld?
Hvad er en Udskudt Premium?
How Do I Begin budgettering?
Hvad er en guld IRA?
Hvad er sølv Eagles?
Hvad er en omvendt Floater?
Hvad er Mitigation Banking?
Hvad er en skattemæssige værdi?
Hvad er en Køb-Down?
Hvad er et abonnement aftale?

Leave a Reply

trade online