Hvad er private Placement Obligationer?

Private placement obligationer er obligationsudstedelser, der indgår i et ikke-offentligt udbud til en udvalgt gruppe af investorer. Typisk, udsteder obligationer som led i en privat tilbyde kræver overensstemmelse med statslige regler, der svarer til dem, der anvendes til offentlige udbud, men adskiller sig i et par grundlæggende krav. I mange tilfælde vil mulighed for at købe den rettede emission obligationerne være begrænset til investorer opfylder specifikke kvalifikationer iværksat af udsteder.

For at deltage i et udbud af privat placering obligationer, skal investorerne normalt opfylde visse mindstesatser krav, som skitseret af udsteder og eventuelle love eller regler, der gælder i den retskreds, hvor obligationerne udbydes. Til tider, kan tilbuddet være begrænset til en bestemt sektor af industrielle investorer eller eventuelt en udvalgt gruppe af private investorer. Bestemmelserne findes i obligationen aftale vil også variere, afhængigt af, hvordan spørgsmålet er struktureret. Obligationer af denne type kan modne i løbet af kort tid, eller tage en årrække at nå fuld modenhed.

Desuden kan den rentesats, der anvendes til privat investering på obligationer være variabel med en specifik basisrente fastsat i de betingelser, eller bære en fast rente. Denne interesse kan udbetales til investorer i overensstemmelse med en tidsplan hele livet af obligationen, eller afvikles i fuld gang spørgsmålet når modenhed. Afhængig af strukturen i obligationsudstedelsen, udstederen kan også have evnen til at kalde obligationen tidligt på bestemte steder i gældsinstrument liv, en faktor, at investorerne bør tage hensyn til, før du vælger at købe problemet. Siden konverterbare obligationer ofte tillade emittenten at også konvertere obligationerne til aktier af materiel, bør investorerne mener, at muligheden for sammen med andre faktorer, før du følger igennem med købet.

Private placement obligationer er normalt anses for at være lav-risiko investeringer, der er stor sandsynlighed for at generere en form for tilbagevenden. Når renten på obligationen er fast og der er en lav sandsynlighed for, at spørgsmålet vil blive kaldt for tidligt, kan en investor projekt, der vender tilbage og have en god idé om, hvor stor en fortjeneste vil følge af investeringen. Selv om obligationsudstedelsen ikke bærer en variabel rente, vil omhyggelig gennemgang af den forventede flytning af gennemsnitlige renter inden for økonomien hjælpe investorerne til at identificere potentielle minimale og maksimale afkast over livet af obligationer, og være i stand til at træffe en informeret afgørelse med hensyn til køb af obligationer.

Hvad er en Retirement Trust Fund?
Hvor effektive er monetære incitamenter?
Hvad er Managerial Finance?
Hvad er en leje Ledger?
Hvad er Target Costing?
Hvad er en Pie Fundraiser?
Hvad er en omvendt auktion?
Hvad er en Payroll Audit?
Hvordan laver jeg sikre investeringer?
Hvad er en Kontrakt Buyout?
Hvad er en Trust kvittering?

Leave a Reply

trade online