Hvad er Realkredit Forsikring?

Realkredit forsikring er en type forbruger forsikringsprodukt, der giver ekstra beskyttelse for boligejere, hvis de bliver handicappede og ikke længere er stand til at foretage afdrag på realkreditlån. Den samme type forsikring kan også give en stor tryghed for overlevende i tilfælde af, at pant indehaveren skulle dø, fordi dækningen kan bruges til at betale det skyldige restbeløb på realkreditlån, så modtagerne til at påtage sig ejerskabet af ejendommen frit og eventuelle gæld. I en række lande tilbyder långivere denne type dækning som en del af realkreditlån bundle, men dækningen kan også fås uafhængig af lånet, hvis det ønskes.

Til tider kan realkredit forsikring i form af en slags livsforsikring. I dette scenario, hjælper dækningen til at sikre tilbagebetaling af lånet i tilfælde af, at den forsikrede part dør, før pantet er pensioneret. I en vis forstand, tjener långiver som modtager af den politik, og modtager fuld betaling fra forsikringsselskabet. Dette gør det muligt at gå på pension lånet med relativ lethed, hvilket frigør skøde på ejendommen til overførsel til hvem den forsikrede, der er udpeget som hans eller hendes arving.

Nogle former for realkredit forsikringen også yde midlertidig støtte i forbindelse med forvaltningen afdrag på realkreditlån. For eksempel, hvis boligejer er ude af arbejde for en længere periode på grund af at miste jobbet eller et lammende sygdom eller tilskadekomst vil forsikringen dække udgifterne til de afdrag på realkreditlån. Dette medvirker til at afhjælpe mindst en bekymring for den forsikrede, så den enkelte til at fokusere på genopretning af de sundhedsmæssige spørgsmål i stedet for at bruge tid at finde en måde at holde pantet aktuelle.

Det er også muligt at få realkredit forsikring, der giver fordele i tilfælde af en permanent invaliditet. Her er vilkårene i politik giver hel eller delvis dækning af de afdrag på realkreditlån, når den forsikrede er blevet erklæret deaktiveret af anerkendte lægelige myndigheder. Afhængig af bestemmelser inden for politik, kan forsikringsselskabet afregne det fulde beløb af pant i et engangsbeløb, eller fortsætte med at foretage betalinger i henhold til den oprindelige månedlige tidsplan. I begge tilfælde har de handicappede boligejer ikke at gå ind i standard og undgår risikoen for at miste hjemmet.

Udgifterne til realkredit forsikring varierer, afhængigt af omfanget af den dækning og den almindelige sundhedstilstand for den enkelte, der tager ud af politik. Typisk er der kun få barrierer for at sikre denne form for dækning, selv om det kan være mere vanskeligt i nogle lande end i andre. Som et finansielt værktøj til at hjælpe med situationer som pludseligt tab af job, et lammende sundheds problem, eller endda død boligejer, beskytter denne form for forsikring til gavn for ikke kun den person, du køber en bolig, men også den långiver, der styrer den finansiering af købet.

Hvad er fordele og ulemper ved betale via direkte debitering?
Hvad er Valutakursudsving?
Hvad er Asset Acquisition?
Hvad er kapitalindkomst?
Hvad er et Clearing Broker?
Hvad er en bog koste?
Hvad er en depotbank?
Hvad er Bond Værdiansættelse?
Hvad er fordele og ulemper ved at have et kreditkort?
Hvad er en butik af værdi?
Hvad er en gennemsnitlig pris metode?

Leave a Reply

trade online