Hvad er skatteunddragelse?

Skatteunddragelse er normalt opfattes som en handling, hvor en person bevidst vælger ikke at betale indkomstskat på grund. Denne handling, som ikke betaler skat kan udføres ved blot vælger ikke at indsende en selvangivelse, eller vælge ikke at indeholde oplysninger om skattepligtige indkomst på den indleverede afkast. I alle tilfælde kan skatteunddragelse anses for at være svindel, og normalt bærer hårde straffe.

Selvom der er nogle som anser enhver form for udeladelse fra selvangivelsen til skatteunddragelse, er det vigtigt at huske, at det er muligt at udelade et element, blot fordi de data, der blev overset, da indgivelsen af ​​afkast. Således er hensigten med den enkelte spiller en central rolle i fastlæggelsen, hvis skatteunddragelse har fundet sted. Når de vender tilbage ikke indeholder oplysninger, blot fordi de filer overset dataene, er der en god chance for, at afgiften instans stadig vil pålægge en bøde af en slags, men ingen yderligere foranstaltninger vil blive truffet.

Men når det kan påvises, at den enkelte bevidst forsøgt at skjule oplysninger om indkomst, der var genstand for tilbageholdelse, kan den skattemæssige agentur vælger at pålægge mere end en simpel rentesats bøde på udeladt beløb. De filer kan være genstand for stiv bøder i forbindelse med den bevidste undladelse af at indgive en nøjagtig selvangivelse eller måske endda risikere at blive retsforfulgt og lidt tid tilbragt i fængsel for overlagt uagtsomhed.

Skatteunddragelse betragtes som en forbrydelse, og er ofte betegnes som svig. Alle borgere lider under skatteunddragelse, som loven forhindrer regeringen i at indsamle midler til brug for driften af ​​vigtige tjenester til befolkningen. Da disse midler er ikke indsamles, tjenester skal være indskrænket, og dermed resulterer i en lavere livskvalitet for alle borgere.

Personer, der bliver opmærksom på en fejl på beregning af skat på rapporterede indtægter eller varsel, at indkomst uforvarende blev slap selvangivelsen for en given periode bør kontakte skatte-agentur og træffe foranstaltninger til at indgive en ændret tilbage så hurtigt som muligt. Dette vil bidrage til at minimere risikoen for at blive mistænkt for skatteunddragelse, og tillade, at sagen skal afgøres, før renteudgifter bliver væsentlig.

Hvad er et realkreditlån Service Company?
Hvad er Finans Factoring?
Hvad er et Broker / forhandler?
Hvordan tjener jeg den bedste nuværende konto interesse?
Hvad er Debitor aldring?
Hvad er de forskellige typer af Maternity Grants?
Hvad er Gastric Bypass Insurance?
Hvad er Appraisal rettigheder?
Hvad er en gennemsnitlig daglig Balance?
Hvad er driftsaktiver?
Hvad er forskellen mellem kontanter Regnskab og periodiseringsprincippet?

Leave a Reply

trade online