Hvad er Terms of Trade?

Bytteforholdet vedrører international handel. Det er et enkelt nummer, der repræsenterer forholdet mellem et bestemt lands eksport og import. Konkret bytteforholdet repræsenterer forholdet mellem den pris, et land, der modtager for dens eksporterede varer, og den pris, det betaler for importerede varer. Generelt er bytteforholdet, også kendt som TOT, der anses for at være mere gunstig, når prisen på eksporten overstiger prisen for importen.

For at beregne TOT, er eksportprisen divideret med importprisen. Dette resultat er derefter ganges med 100 for at bestemme TOT procent. Hvis det endelige resultat overstiger 100%, er økonomien generelt betragtes som sundt. Resultater under 100% kan betyde, at økonomien ikke er blomstrende. Resultater under 100%, viser generelt, at der er flere penge at gå ud af økonomien end at komme i.

En stigning i TOT kan betyde den samlede velfærd i landet er forbedret, men ikke altid. Dette ofte afhænger af årsagen til ændringen i priserne. Den TOT-forholdet kan ændre baseret på flere interne og eksterne faktorer, der påvirker et bestemt land. Disse kan omfatte udbud og efterspørgsel efter de produkter, der importeres og eksporteres, samt lokale og internationale økonomiske sundhed. En pludselig TOT forandring kan udløse betalingsbalanceproblemer problemer, hvis landet afhænger af eksport kvitteringer til at betale for sin import.

Bytteforholdet kan også blive påvirket af værdien af ​​et lands valuta. Når renten stiger, valuta værdi generelt øger også. Eksportpriserne typisk gå op som følge heraf. Mens landet oplever en højere præmie for sine varer, kan det have svært ved at finde købere til disse dyre produkter. Omvendt, hvis prisen på eksporten falder, kan amtet kunne sælge en langt større mængde af varer.

Historisk set blev udviklingslande anses for at være en ulempe med hensyn til bytteforholdet. Dette skyldes, at eksporten er oftere rå varer eller varer med en lavere priser end de fremstillede varer, der importeres fra mere udviklede lande. Denne teori er kommet i søgelyset som mere undersøgelse er afsluttet, hvordan TOT påvirkes af andre faktorer, herunder et lands arbejdsstyrke og udenlandske investeringer.

TOT er også kendt som bytteforholdet indeks. Når råvarepriserne eksportpriser sammenlignes med færdigvarer ‘importpriser, er forholdet kaldes vare bytteforholdet. Derudover netto bytte bytteforhold henviser til forholdet mellem eksport-og importpriser, når volumen forbliver konstant.

Hvad er en uigenkaldelig modtageren?
Hvad er det Raw Materials Market?
Hvad er en elektronisk Check?
Hvad er en Core Fixed Income-strategi?
Hvad er Investeringsejendomme satser?
Hvad er Vacation Rental Insurance?
Hvad er en usikrede lån?
Hvad er en titel sponsor?
Hvad er de forskellige typer af finansielle derivater?
Hvad er de bedste tips til brug af selvangivelsen Software?
Hvad er et kapitaltilsagn?

Leave a Reply

trade online