Hvad er tredjeparts ansvarsforsikring?

Ansvarsforsikring beskytter forsikret mod økonomiske tab på grund af en sagsanlæg fra en person, der er skadet på den forsikrede ejendom eller som følge af den forsikredes handlinger. Det er kendt som en ansvarsforsikring, da det kan give økonomiske fordele til en person eller personer, som ikke køber en forsikring eller ikke specifikt forbundet til forsikringstageren. Almindelige typer af tredjeparts ansvarsforsikring omfatter bilforsikringer, boligejer og lejer er ansvarsforsikring, såvel som business ansvarsforsikring.

Bilforsikringer love kræver ofte forsikringstagere til at indhente erstatningsansvar beskyttelse. Denne tredje ansvarsforsikring udbetaler udbytte til ofre for ulykker forårsaget af forsikringstageren. Afhængig af politikken grænser, arten af ​​skader forårsaget af ulykken, og om ofrets sagen går rettens vej, kan mængden af ​​tildelte penge blot dækker offerets udgifter eller kan løbe op i mange tusinde dollars. Ved at have denne bil ansvarsforsikring, har føreren beskyttet sig mod økonomisk ruin og har ydet sit offer med en vis kompensation for sit tab og skade.

Boligejer og udlejning forsikringer kan også have en forpligtelse komponent, men sådan tredjeparts ansvarsforsikring beskyttelse ikke kan være juridisk forpligtet. Selvom boligejere og lejere har mulighed for at vælge et politik, der kun giver fare forsikring, der beskytter forsikringstageren interesser ved at erstatte eller kompensere ham for tabet af ejendom som følge af tyveri, brand og nogle typer af dårligt vejr, mange lejere og husejere også vælge erstatningsansvar dækning. Boligejer er eller lejerens ansvarsforsikring beskytter forsikringstageren mod følgerne af en retssag på grund af en gæst, besøgende eller nabo bliver skadet mens du er på boligejer ejendom eller inde i en lejer hjem. For eksempel, hvis en lejer hund bider en gæst kan gæsten sagsøge hundens ejer til smerte og lidelse, plus eventuelle medicinske regninger. Hvis lejer har lejeren er ansvarsforsikring, kan forsikringen betale sin gæst et rimeligt beløb til dækning af udgifter og skader.

Virksomheder har ofte mere end én type ansvarsforsikring, der kan beskytte virksomheden mod en række tab. Mange virksomheder har ejendomme ansvarsforsikring, der fungerer som boligejer eller lejer har forsikring i, at det kompenserer ikke-medarbejdere for kvæstelser ved en virksomheds faciliteter eller kontorer. Virksomhederne kan også holde produkt ansvarsforsikring, der beskytter virksomheden mod retssager på grund af skader forårsaget af en fejl eller defekt produkt. Virksomheden kan også have fejl og udeladelser forsikring, der giver kompensation til kunder, der har lidt skade, fordi en medarbejder i en virksomhed gav dårlige råd eller lavet en fejl under sin gengivelse af en professionel service.

Hvad er rate Lån?
Hvad er krydssalg?
Hvad er en Roth IRA konvertering?
Hvad er en personlig selvangivelse?
Hvad er Finans Factoring?
Hvad er Resultat af primær drift?
Hvad er interessebaseret indkomst?
Hvad er en sundheds-Exchange?
Hvad er en bank Short salg?
Hvad er en Bank Identifier Code?
Hvad er setup omkostningerne?

Leave a Reply

trade online