Hvad er Udlejer Insurance?

Udlejer forsikring tjener til at beskytte udlejere under omstændigheder, hvor de er forhindret i at bruge deres ejendom til at tjene en indkomst.

Disse omstændigheder omfatter tvister mellem en udlejer og lejer. Hvis retshjælpsforsikring er købt som en del af den forsikringsdækning, vil udlejere blive kompenseret for eventuelle advokatomkostninger. I tilfælde, hvor formuegodet beskadigede til det punkt, at den er beboelig, vil udlejer forsikring til at dække omkostningerne til at reparere de skader, samt kompensere for udlejer for tabet i husleje indsamlet under ombygning. Som alle kontrakter, skal den præcise sprog, forsikringsdækning blive nøje gennemgået for at forstå præcist, hvad der er og ikke er dækket. Dækningen kan være begrænset til skader på interiør eller eksteriør af ejendommen.

På grund af de mange forskellige dækning til rådighed, er udlejere ofte rådes til nøje at overveje forskellige muligheder før de køber en forsikring. Kaskoforsikring giver dækning for alle typer af situationer, undtagen dem, der specifikt er udelukket. I modsætning hertil generelt fare politikker dække færre typer af skader, og listen kun de tab, der vil blive dækket. Potentielle forsikringstagere er også ofte rådgives af forsikringsselskaberne til ikke kun at overveje mulige tingskader, men også injurier, bagvaskelse og diskrimination.

Udlejer forsikring generelt tilbyder to metoder, hvorigennem ejendom tab kan afgøres: faktiske kontantværdi og udskiftning værdi. Udlejere generelt betale en lavere præmie for faktiske kontantværdi afregning, fordi de vil modtage kompensation først efter afskrivninger trækkes fra den aktuelle værdi af ejendommen. Med nyværdi løsning, vil kompensationen dække de nødvendige udgifter for at erstatte de beskadigede genstande uden hensyntagen til evt afskrivninger. Ejendom, dog skal udskiftes for at kvalificere sig til dette forlig. Hvis det ikke er udskiftet, afregning, som standard, vil sandsynligvis blive faktiske kontantværdi.

Ud over at vælge den faktiske kontante værdi afregningsmetode, er en anden mulighed for at reducere præmien for ejeren forsikring til at øge den fradragsberettigede. Den fradragsberettigede er det beløb, som forsikringstageren selv vil betale for at genvinde et tab. Højere selvrisiko kan også resultere i rabatter.

Fordi udlejer forsikring dækker kun den ejendom og retten til udlejer, kan lejerne få stor gavn af lejere forsikring. Skader på personlige ejendele eller en anden persons ejendom inden for en lejers bolig bliver ansvarlig for lejeren. Lejere forsikring vil give ansvar dækning og i nogle tilfælde kan det også omfatte relevante procesomkostninger. Lejere forsikring, der ligner den, der tilbydes til udlejere, er en række muligheder for dækning.

Hvad er en International Equity Fund?
Hvad er de forskellige typer af Fundraiser Software?
Hvad er Stock Market?
Hvad er en leasingkontrakt Extension?
Hvad er et erstatningskrav Adjuster?
Hvad er de forskellige Financial Management Concepts?
Hvordan vælger jeg det bedste projekt Accounting System?
Hvad er involveret i finansielle analyse af informationer?
Hvad er transmissionskapacitet Commerce?
Hvad er en Swap Curve?
Hvad er Prime Rate?

Leave a Reply

trade online