Hvad er Udnyttet?

Også kendt som kontant råvarer, faktiske er fysiske råvarer, der leveres en gang om kontrakten er afsluttet. Dette gør varen er forskellig fra en futureskontrakt, idet faktiske der er varen, der tjener som underliggende aktiv for en terminskontrakt. Vilkårene i denne kontrakt vil afgøre antallet af enheder, der skal leveres på forfaldsdatoen er nævnt i vendinger.

Selv om det kan være lidt forvirrende for investorer, der er lige begyndt at dyppe i varehandelen, hjælper det sommetider at tænke på faktiske som værende den reelle eller faktiske varer, der handles ved hjælp af futures kontrakt som et middel til forvaltning af handel. Dette omfatter også de mængder af varen, der skal leveres til den erhvervsdrivende på et bestemt tidspunkt i fremtiden. For eksempel, hvis investor indgår en terminskontrakt, der opfordrer til, at leveringen af ​​benzin på en bestemt dato i august, skal sælgeren levere de specifikke eller faktiske mængde benzin er anført i kontrakten inden denne dato, opladning af prisen pr identificeret i vilkårene i futures kontrakt. Den benzin, der faktisk er leveret på denne dato i august udgør den faktiske der er nævnt i kontrakten vilkår.

Begrebet faktiske har betydning for denne type investeringer, idet investor ikke låser kun i, hvad der ideelt set en stor pris for varerne, men også en mængde varer, der kan sælges med en fortjeneste, når de er i gang. Det er ikke normalt for investorer til at sørge for at sælge deres faktiske lige før afslutningen af ​​futures kontrakt, typisk til en pris per enhed, der er højere end den pris, der betales for erhvervelsen af ​​varerne.

Udnyttet som regel repræsenterer nogle form for fysisk vare, selv om der er dem, der tror på sigt kan også anvendes til kontanter råvarer. Når fremtider aftalen er udformet korrekt, og investor har grund til at tro, at værdien af ​​de underliggende råvarer vil overstige købsprisen er nævnt i kontrakten, kan denne tilgang være yderst indbringende. På samme tid, normalt den oprindelige sælger sluserne i en pris for den faktiske at mindst dække hans eller hendes oprindelige investering i råvarer og giver mulighed for en vis form for udbytte af venture. Under de bedste omstændigheder, begge parter involveret i at futures kontrakt gavn af ordningen.

Hvad er en Real Estate Investment Trust?
Hvad er Financial Engineering?
Hvad er en Superannuation Pension?
Hvad er en flydende pant?
Hvad er valuta Devaluering?
Hvad er Young Driver Insurance?
Hvad er Cost and Management Accounting?
Hvad er Stock Market?
Hvad er en certificeret Treasury Professional?
Hvad er indkomstskat?
Hvad er en opgørelse Reserve?

Leave a Reply

trade online