Hvad er vækst Regnskab?

Vækst regnskab er en metode, som først blev introduceret af den amerikanske økonom Robert Solow. Denne metode bruges ofte af økonomer til at måle, hvilken rolle forskellige faktorer spiller i den økonomiske vækst. Den kan også bruges til at analysere fremtidige langsigtede vækst mønstre baseret på en række ændringer i det globale økonomiske miljø. Således er det blevet et vigtigt redskab i den økonomiske analyse og har hjulpet med at identificere, hvad produktionen strategier til at øge den økonomiske vækst.

Vækst regnskabsmæssige hovedsageligt nedbryder en økonomis samlede produktion i tre variabler – Ændringer i kapital, arbejdskraft, og den samlede produktivitet. To af disse komponenter, kapital og arbejdskraft, de styrer direkte observerbare faktorer for vækst eller tilbagegang i en økonomi i henhold til reglerne i vækst regnskabs-modellen. Totalfaktorproduktivitet, på den anden side, ikke er direkte observerbare. Således må andre teknikker, som vil blive forklaret senere, blive anvendt til at redegøre for totalfaktorproduktiviteten.

Den matematik, der er involveret i væksten regnskab er baseret på forholdet mellem vækst. Hvis den forholdsmæssige vækstrater af kapital, arbejdskraft, og den samlede økonomiske produktion er kendte, så vækst regnskabsmæssige ligning er i stand til at beregne rente af væksten i totalfaktorproduktiviteten. Dette er en meget vigtig funktion af vækst regnskab, fordi Totalfaktorproduktiviteten er usynlige, og der skal beregnes matematisk.

Alle dele af bruttonationalproduktet (BNP), som er resultatet af den usynlige del af totalfaktorproduktiviteten bliver kaldt Solow residualer. Disse residualer kan tilskrives teknologiske fremskridt, som fører til stigninger i produktiviteten. Teknologi i væksten regnskaber er ikke begrænset til en maskine, men omfatter også arbejdsorganisation, statslig regulering, og læsefærdigheder. Således teknologiske fremskridt er meget løst defineret, hvilket giver mulighed for optagelse af flere faktorer økonomer normalt ikke ville tage hensyn til. Hertil kommer, at med de teknologiske fremskridt og producenter har mulighed for at få mere output med samme mængde input, hvilket fører til langt højere niveauer af produktivitet.

Vækst regnskab er en teknik, der er blevet anvendt på stort set hver eneste økonomi i verden. Ved at anvende denne metode, er vi stand til at fremsætte bemærkninger om, hvordan regeringer kan stimulere væksten gennem hjemlige politiske ændringer. Den mest almindelige observation er, at ikke al økonomisk vækst kan forklares af ændringer i kapital, befolkning, arbejdsstyrke, og hvor andre direkte observerbare faktorer. Således har løst definerede teknologiske fremskridt, i virkeligheden, øge produktiviteten. Disse stigninger i sidste ende resultere i den økonomiske vækst på nationalt niveau.

Hvad er kreditforsikring?
Hvad er fordelene ved et ekstra pant betaling?
Hvad er en obligation indenture?
Hvad er forbrugsvarer?
Hvad er en blind tillid?
Hvad er forskellen mellem Kreditforeninger og banker?
Hvad er et aktuelt kupon?
Hvad er Cost of Money?
Hvad er en Tagdækning Tax Credit?
Hvad er en Recovery Swap?
Hvordan laver jeg en online indbetaling?

Leave a Reply

trade online