Hvad er de forskellige typer af Simple Ledgers?

Simple hovedbøger anvendes i virksomheder til at holde styr på og dokumentere ind-og udgående af kontanter. General ledgers separate aktiver og passiver, kontosaldi i debet og kredit. Sub-hovedbøger detalje de transaktioner, der direkte påvirker en konto balance, såsom tilgodehavender. Ledgers er undertiden benævnt t-regnskaberne, da alle transaktioner, der påvirker debetsaldi må afbalancere eller lig med transaktioner, der påvirker kreditsaldi.

Bogholdere og revisorer dokumentere en virksomheds omkostninger og de betalinger, den modtager gennem en række journaloptegnelser. For eksempel, hvis et selskab køber beholdning på kredit vil en debitering gøres i mængden af ​​opgørelsen købet. En tilsvarende kredit kan posteres vil blive foretaget for det samme beløb, som angiver en balance er skyldige på en faktura eller en linje af kredit. Disse beløb er i sidste ende anvendes til at beregne en kontos slutter balance, som så kan overføres til en af ​​de typer af simple ledgers.

Udtrykket t-konto bruges til at beskrive processen med sortering debet og kredit transaktioner. Navnet er afledt af, hvor transaktionerne er repræsenteret: En linje der ligner bogstavet t er tegnet på papir, med debet-beløb, der registreres på højre og kredit beløb, der registreres til venstre. Hver transaktion indeholder både en debet-og en kreditering på en sub-Ledger. For eksempel vil en betaling på en faktura resultere i et betalingskort eller falde, til den kontante konto og en kredit, eller øge, at regnskabet skal betales konto.

For grupper af transaktioner, der er relateret til hinanden, er en sub-ledger skabt. Sub-hovedbøger er en måde at hjælpe med at forenkle virksomhedens regnskaber. De afspejler, hvorvidt en kontos balance øges eller mindskes i løbet af en regnskabsperiode, som kan typisk strækker sig over tre måneder, seks måneder eller et år. For eksempel i tilfælde af tilgodehavender kan balancen beløb afspejler, om en virksomhed har problemer med at indsamle penge, der skyldes den opgørelse, der er allerede solgt.

Den ultimoværdien af ​​sub-hovedbøger blive overført til almindelig Bøger. Disse typer af simple hovedbøger er et sammendrag af oprindelsen af ​​en virksomheds samlede debet og kredit saldi. Hovedbogen giver ikke specifikke på regnskaberne. For eksempel vil salget konto blive opført som en samlet balance, og summen af ​​alle salg af virksomheden genereret for den pågældende regnskabsperiode.

Generelle hovedbøger er også kendt som en endelig post. Den simple hovedbøger indeholder de værdier, som vil blive brugt til at skabe en virksomheds balance, resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse. Omhyggelig journalføring i enkle hovedbøger kan være særligt nyttigt, når det drejer sig tid til at konstruere en balance, som et selskabs aktiver skal svare sine forpligtelser plus dens egenkapitalen.

Hvad er en behæftelse?
Hvad er en Equity Index Fund?
Hvad er intern finansiering?
Hvad er et skøde?
Hvordan får jeg Federal Student Aid?
Hvad er et første Lien?
Hvad er en skønsmæssig udgifter?
Hvordan vælger jeg den bedste ikke-profit Debt Relief?
Hvad er et gældsinstrument?
Hvad er den Commodity Futures Modernisering loven?
Hvad er omkostningsbesparelser?

Leave a Reply

trade online