Hvad er en regnskabsmæssig konventionen?

En regnskabsmæssig konventionen er en praksis generelt følges af alle revisorer som følge af sædvane. Ændring af normer i de regnskabsmæssige og finansielle brancher resultere i periodiske opdateringer til regnskab konventioner. Også kendt som regnskabsmæssige begreber, regnskab konventioner er grundlaget for regnskabsføring. Denne praksis observeres over hele verden ved at mennesker, der arbejder i miljøer, der spænder fra corporate board værelser til mindre skatterådgivning virksomheder. Professionel publikationer og efteruddannelse træninger give oplysninger om ændring konventioner til at arbejde revisorer.

Regnskabspraksis er fastlagt af professionelle organisationer og kan også blive kodificeret ved lov. Regnskab konventioner, på den anden side, er generelt accepteret, men ikke nødvendigvis formelt skrevet i standarder og praksis retningslinier ved regnskabsbilag organisationer. Mens revisorer er i uddannelse, de lærer om regnskabspraksis samt principper, og hvordan man anvender dem til en bred vifte af indstillinger. At vide hvornår og hvordan man anvender et regnskabsmæssigt konvention er nøglen til at praktisere regnskabs etisk og præcist.

Disse konventioner spænder fra etiske konventioner udviklet til at holde revisorer ærlig at træffe foranstaltninger for håndtering af særlige regnskabsmæssige problemstillinger. Et regnskabsmæssigt konventionen findes i næsten enhver omstændighed, en revisor kan forestille sig. Som nye emner opstår, såsom spørgsmål om, hvordan man skal behandle med nyudviklede finansielle produkter på regnskabsopgørelser, er nye konventioner udvikles. Revisorer kan arbejde sammen om at udvikle et nyt regnskabs-konvention og disse konventioner kan i sidste ende blive kodificeret som regnskabsprincipper, at alle revisorer skal følge.

Revisorer skal overholde en række love i deres arbejde. Håndtering af finansielle konti kræver etiske og finansielle integritet. Et af de centrale regnskabsmæssige konventioner konsistens. Når revisorer vedtage en regnskabsmæssig metode, de føler er passende til en klient eller indstilling, de fortsætter med at bruge det. Dette eliminerer forvirring og situationer, hvor regnskab er uklart som følge af ændrede regnskabsmetoder. Revisorer værdsætter også gennemsigtighed og klar præsentation af finansielle data i deres arbejde.

Manglende overholdelse af regnskabs-konvention, kan ikke nødvendigvis overtræder loven, men det kan give problemer. En anden revisor kan have svært ved at forstå, og følgende konti, der ikke følger konventionen. Det er muligt, at fejl vil blive lavet som konventioner normalt ligger til grund for principper, der skal følges, og ikke observere konventionen, kan betyde, at et princip er ignoreres også. Det kan være sværere at finde fejl, fejl eller bevidst, om en regnskabsmæssig redegørelse, når revisor ikke følger konventionen. Dette kan gøre revisioner længere og dyrere, ud over at udsætte regnskabsmæssige klienter for risici som følge af ikke at forstå deres konti.

Hvad er legemsbeskadigelse ansvarsforsikring?
Hvad er Home Refinansiering?
Hvad er Future Value Finansiering?
Hvad er foreløbige udgifter?
Hvad er Wall Street?
Hvad er en flad pris?
Hvad er en accept Credit?
Hvad er en Estimering metode?
Hvad er de skattemæssige konsekvenser af Gave indkomst?
Hvad er en asset swap?
Hvad er en efterspørgsel lån?

Leave a Reply

trade online